Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. 

Het Meldpunt Misbruik is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Blijf er niet mee zitten. Neem contact met het meldpunt op, ook als je liever anoniem blijft. 

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00 uur)

De kerkenraad heeft interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld waar mensen met klachten/vragen over seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. Zij bieden een luisterend oor en geven van informatie over de mogelijkheden bij het eventueel nemen van verdere stappen. De IVP is gebonden aan een instructie die onder meer strikte geheimhouding (indien gewenst) inhoudt.

Interne vertrouwenspersonen:

De IVP-ers maken onderdeel uit van een netwerk dat gevormd is met de kerken van Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda en Waddinxveen.

Je kunt , als je dat wilt , ook contact zoeken met één van de andere IVP-ers binnen het netwerk:

Lisettte Hoving (Bodegraven), tel: 06-10728910

Leo van ’t Spijker ( Waddinxveen), tel: 06-28894468  ; email : vertrouwenspersoon@kruiskerk.nl