Onze visie

God heeft duizenden jaren geleden de wereld geschapen. De mensen keerden zich van hem af, maar God zocht hen op. Deze liefde van God voor mensen zien we vooral in de komst van zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld.

We lezen daarover in het evangelie van Johannes 3:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

In de Bijbel maakt God deze liefde, in Jezus Christus bewezen, aan mensen bekend. Dit is onze levensbron en de basis voor ons gemeente zijn.  Wij willen een kerk zijn van mensen die:

  1. Leven uit de bron van Gods liefde,
  2. Gods liefde ontvangen en doorgeven aan alle mensen die Hij op onze weg brengt,
  3. samen groeien in verbondenheid met God en elkaar.

Dit  doen wij met vallen en opstaan, maar dit is onze geschonken droom. Deze drie kernpunten werken wij hieronder uit.

Leven

Vanuit onze levensbron willen we een bloeiende gemeenschap zijn, toegewijd aan onze Redder en Heer Jezus Christus. Het is ons doel onze Heer te vereren in alles wat we zeggen en doen,  Hem onze lof en dankzegging in aanbidding te brengen en te leven als Gods beelddragers.

Ontvangen en doorgeven

We zijn een gemeente met veel kinderen en opgroeiende jongeren. Wij weten ons verantwoordelijk  voor hen en zijn geroepen Gods liefde door te geven aan volgende generaties. Bewogen door zijn Geest mogen we daarnaast de liefde van God in woord en daad doorgeven aan mensen die God op onze weg brengt.

Samen groeien

In het leven uit de bron van Gods liefde ontvangen we als gemeente groei in geestelijke volwassenheid. Daartoe worden we in de kerk onderwezen uit de Bijbel en werkt de Heilige Geest  in ons leven. Zo erkennen we steeds meer dat we Gods genade nodig hebben. We willen dit geschenk bescheiden aanvaarden en dankbaar leven vanuit de liefde en genade van God.

Wij willen een gastvrije gemeente zijn waar jong en oud, en rijk en arm, liefde en acceptatie vinden en bemoediging op hun levensreis. Zo hopen we steeds meer een kerk te zijn, die de hemel op aarde verwacht.  Een kerk vol mensen die elkaar liefhebben, zorgzaam zijn, en met vallen en opstaan in harmonie samen leren, delen, lachen, huilen en met en voor elkaar bidden. En zo samenleven op weg naar de dag dat Jezus op aarde terugkomt.