Liturgie

zondagmorgen 15 dec 9:30 br Henk Immerzeel

Voor de zegengroet
–       Met open armen (Marcel en Lydia Zimmer)
–       Tienduizend redenen (Opwekking 733)
 Votum en zegengroet 
–       Psalm 27 vers 3 en 7
 Gebed
 Wet
 –       Uit de diepten (Psalmen voor nu 130)
 Lezen Lucas 1 vers 26-38
 –       Mijn ziel verheft Gods eer (Gezang 47 vers 1,2 en 6 Geref Kerkboek)
 Preek
 –       Mary, did you know (luisterlied van Pentatonix) 
Gebed
 –       Wij trekken in een lange stoet (Sela)
Collecte
 –       Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
 Zegen


zondagmiddag 15 dec 16:30 br Erwin Meems
preek van ds HM Veurink, destijds in Franeker, nu in Zaandam

Welkom
Zingen: GKB Gezang 160 (Groot is uw trouw o Heer)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 125 : 1, 2, 3, 4 en 5 (O kom, o kom Immanuel)
Gebed
Lezen: Openbaring 20 : 1 – 15
Zingen: GKB Psalm 110 : 1, 2 en 5 (Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken)
Preek
Zingen: LvK Gezang 126 : 1, 2 en 3 (Verwacht de komst des Heren)
Geloofsbelijdenis (van Nicea)
Zingen: Als alles duister is (Sela) (Band – Allen – zonder mannen – ook zonder vrouwen =
                                                                                                          alleen Band = 1 regel)
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Psalm 97 : 1, 2 en 5 (De Heer alleen regeert, als koning, hoog geëerd)
Zegen