Liturgie

09:30 uur ngk/gkv

topmavo halverwege 4

 

Voorganger ds K van den Geest

ds J Trommel

 

Thema: Blijven of weggaan?

 

Opwekking 733

Opwekking 764

Welkom/mededelingen

Stil gebed

Votum/zegengroet

Opwekking 802

Gebed

Psalm 67 (Psalm Project)

Zing, zing, zingen maakt blij (ELB 478)

Is je deur nog op slot (ELB 447)

Kinderen naar bijbelvertelgroep / kik

Johannes 6: 51-56, 60-69

Preek

Opwekking 807

Gebed

Opwekking 806

Collecte

Opwekking 769

Zegen

 

 

 

 


16:30uur Heilig Avondmaal

 

 

Voorganger ds K van den Geest

 

 

Thema: Mijn make-over from scratch!

 

Welkom/mededelingen

Votum/zegengroet

GK 79: 1

Gebed

Deel 1 formulier 2 avondmaal

Heidelbergse Catechismus zondag 14

GK 79: 2

Jesaja 7: 1-14 en Mattheus 1: 18-23

Preek

Een opwekking

Collecte

Psalm2: 3,4

Deel 2 formulier 2 avondmaal

Geloofsbelijdenis

Avondmaalslied Sela

Viering avondmaal

Na rondgang brood: Gez. 84: 1,2

Na rondgang wijn: Gez. 84: 5,6

Psalm 72: 1,2,10

 

Zegen​