Liturgie

zondag 10 december 2017, 2e zondag van de Advent

Morgendienst

 gezamenlijke dienst    NGK

Voorganger ds K van den Geest

 

Thema: Gods liefde brengt redding.  Jona 2

 

Welkom/mededelingen

Aansteken adventskaarsen

Votum/zegengroet

GK 171

Sela: Gebed om vergeving

Gebed

Lezen: Jona 2

Psalm 42: 1,2,4,6 (Levensliederen)

Kindmoment

Lied Jo Jo Jona, CD Ik ken je wel(Oké4Kids)

Preek

PvN 130

Leefregel

LvK 21:1

Gebed

Collecte

Projectlied

Zegen

Amen: LvK 21: 7

 

Psalm 42 uit de Levensliederen

Een kunstig lied van de Korachieten.

1.Als een hulpeloze hinde, die naar stromend water smacht,

zo verlang ik u te vinden, u, mijn God, op wie ik wacht.

Ik verlang naar God, die leeft, die mijn ziel te drinken geeft.

Wanneer zal ik hem ontmoeten, zal Gods glimlach mij begroeten?

 

2.Alle nachten, alle dagen eet ik niets dan tranenbrood,

want ik hoor hoe zij me vragen: ‘Is die God van jou soms dood?’

O, wat weet ik het nog goed hoe ik meeliep in de stoet,

hoe we dansend bleven zingen, juichend naar Gods woning gingen.

 

4.Ik ben uitgeput vanbinnen, aangeslagen, opgebrand.

God, op u zet ik mijn zinnen, in dit berg- en heuvelland.

Hoor hoe diep het water dreunt, hoe mijn ziel daaronder kreunt.

Ik raak machteloos bedolven onder al uw hoge golven.

 

6.Waarom, ziel, zo aangeslagen, waarom bang en rusteloos?

Hoop op God, stel hem je vragen. Wees niet langer lusteloos.

Want de dag komt – heb geduld –  dat je hem weer prijzen zult.

Ik kijk uit naar nieuwe tijden, want mijn God zal mij bevrijden.

 

 

 Middagdienst

Voorganger ds RR Roth

 

Thema: Zegenen. Deel 2. Maak de oversteek!

 

Welkom/mededelingen

Votum/zegengroet

Lvk 460: 1

Gebed

LvK 460: 2, 3

Psalm 84: 1, 2 (nieuwe psalmberijming)

Lezen: Johannes 4: 1-30, 41-42 Jacobus 3: 5-12

Preek

GK 179a

Gebed

Collecte

GK 10

 

Psalm 84 nieuwe psalmberijming

  1. Uw woning is mij zo lief, heer.

In mij leeft heimwee: God, wanneer

mag ik uw goedheid daar ervaren?

In de beschutting van uw huis

zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:

ze nestelen bij uw altaren.

Gelukkig wie daar elke dag

verblijf houdt en U prijzen mag.

 

  1. Gelukkig wie sterk zijn in U,

wie reizend door het hier en nu

zich blijven houden aan uw wegen.

Gaat het soms door een tranendal,

dan weten ze Wie helpen zal:

verfrissend schenkt U hun uw zegen.

Verkwikt mogen ze verdergaan.

Ze komen zeker bij U aan.