Liturgie

zondag 15 oktober 2017

Morgendienst


Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Votum en zegengroet

Zingen: GK 132

Schuldbelijdenis en genadeverkonding

Zingen: Psalm 51: 7,  Create in me

Gebed

Lezen: Efeze 1: 3 – 16; 3: 14 – 21

Zingen: Opwekking 411

Preek

Zingen: LvK 95: 3

Leefregels

Zingen: Opwekking 734

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: GK 118: 1, 3

Zegen

 


Middagdienst

Votum
Zegengroet
Antwoordlied: Psalm 105: 1
Gebed
Lezen: Johannes 14: 6 – 21
Zingen: GK 62
Tekst: Zondag 8 HC
Preek
Zingen: GK 107: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 107: 4
Dankgebed
Collecte
Slotzang: GK 161: 4
Zegen