Jeugd en Jongeren

Hieronder vindt u informatie vinden over alle activiteiten voor de jeugd in onze gemeente. Nieuws, de crèche, Kik-clubs, catechisaties, huisgroepen en Jeugdverenigingen, SooS, kamp, geloofsopvoeding, etc.

Een Afrikaans spreekwoord luidt: “It takes a whole village to raise a child” Oftewel: je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Hier wordt mee bedoeld dat voor het opgroeien van een kind meer mensen dan de eigen ouders nodig zijn. Opvoeding vergt inzet van de hele gemeenschap! Wij zijn blij met de gemeenschap die onze gemeente vormt, waarin kinderen en jongeren een eigen plaats innemen en waar ze gedeeltelijk gevormd worden. Er zijn veel activiteiten voor de jeugd en er is veel inzet van gemeenteleden om dit alles mogelijk te maken. Hier groeien verbanden tussen kinderen, tieners en (jong)volwassenen, als een netwerk rondom het leven van onze jeugd en onze gezinnen. 

Wilt u/jij ook een bijdrage leveren aan het jeugdwerk van onze gemeente?  Of zijn er vragen, opmerkingen en ideeën?  U/jij kunt bij ons terecht en bij de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën:

Crèche 0-3 jaar 
Tijdens de diensten wordt er voor de kinderen tot 4 jaar een crèche georganiseerd. Zolang we kerken in de Bron vindt dit plaats in een zaal beneden. Tijdens de collecte in de dienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen zodat ze ook de Zegen meekrijgen, dit moment wordt aangeven op de beamer en door de voorganger.

KiK groep 1 – 3 jaar
Om de week is er gedurende de preek in de ochtenddienst een apart programma voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1 t/m 3 (m.u.v. de zomervakantie). De kinderen gaan naar de gemeentezaal waar we samen werken rond een bepaald thema. We gebruiken hiervoor de methode “Vertel Het Maar”. De activiteiten die gedaan worden zijn afgestemd op het thema. Hierbij kunt u denken aan toneelstukjes, zingen, vertellen, knutselen, Bijbelteksten opzoeken en leren. Met enige regelmaat vindt er een terugkoppeling plaats tijdens de dienst. Op die manier willen we graag vertellen wat er is gedaan en besproken tijdens de KIK-club.

KiK groep 4-7 jaar 
Om de week is er gedurende de preek van de middagdiensten een apart programma voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 4 t/ 6. De kinderen gaan naar de gemeentezaal waar we samen werken rond een bepaald thema. We gebruiken hiervoor de methode “Vertel Het Maar”. De activiteiten die gedaan worden zijn afgestemd op het thema. Hierbij kunt u denken aan toneelstukjes, zingen, vertellen, knutselen, Bijbelteksten opzoeken en leren. Met enige regelmaat vindt er een terugkoppeling plaats tijdens de dienst. Op die manier willen we graag vertellen wat er is gedaan en besproken tijdens de KIK-club.

KiK XL 10-11 jaar 
Voor de kinderen van 10-12 jaar uit de groepen 7 en 8 van de basisschool is er KIK-XL club 1x per 2 weken op vrijdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de kerk. De deuren van de kerk gaan open om 19.15 uur, en na een inloop van een kwartier wordt de avond begonnen met gebed, gevolgd door een presentatie van een klein half uurtje en het zingen van een (opwekkings)lied. Tijdens de presentaties worden wat bijbelse thema’s behandeld. De avond wordt afgesloten met een gezellig gedeelte, meestal bestaande uit wat spelletjes met wat lekkers te eten en te drinken. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom bij de KIK-XL!

Jeugdverenigingen 12-15 jaar 
Voor de jongeren van 12 t/m 15 van de middelbare school wordt één keer per twee weken een verenigingsavond gehouden. De invulling van de avonden  is een mix van serieus en ontspanning.

Huisgroepen 16+ jaar 
Jongeren vanaf 16 jaar komen 1 keer in de 2 weken bij elkaar voor ontmoeting, gesprek, Bijbelstudie en het bespreken van diverse onderwerpen. Dit gebeurt bij gastgezinnen en de jongeren verzorgen zelf de inhoud van de avond.

Catechese
Onderwijs over het christelijk geloof en de kerk waarbij alle belangrijke thema’s worden behandeld en uitgelegd. De catechisatie wordt wekelijks gegeven door een gemeentelid of de dominee.

Soos
Eens in de zoveel tijd organiseert de SooScommissie een leuke avond voor de jongeren en voor diegene die zich nog jong genoeg voelen om te komen. Met leuke activiteiten  en thema’s. Voor meer informatie kunt kijk op de facebookpagina van de SooS. onder de naam: Soos GKVA