Gemeenteproject

‘Groeien in verbondenheid met God, elkaar en de omgeving’

Nieuwe bloei
Na een koud en nat voorjaar ervaren we nu zon en warmte. Dit geeft een gevoel van openheid. De versoepelingen van de corona maatregelen dragen ook bij aan dit gevoel.
Eindelijk is het zover dat ook het gemeenteleven weer meer kansen krijgt.
Wij hebben uitgezien naar dit moment om een vervolg te geven aan het gemeenteproject. Om elkaar te ontmoeten en te zoeken naar de bloei van de kerk in een nieuw seizoen!

Waar zijn we gebleven?
Na een half jaar lock-down is het goed om e.a. weer even op te frissen. Vorig jaar hebben we met elkaar gesproken over onze verbondenheid met God, elkaar en de omgeving. Daarbij zijn de pijnpunten in de gemeente, kracht van het Kruispunt en groeikansen aan de orde gekomen. Begin van dit jaar is een verslag van de gespreksrondes toegezonden met de uitkomsten van het gemeenteproject Hieronder volgt een bondige eerste conclusie.

‘Als werkgroep durven we voorzichtig een overkoepelend verlangen aan te wijzen namelijk: “Verlangen naar elkaar”. Elkaar ontmoeten, elkaar echt zien, kennen en waarderen, elkaars geloof proeven en juist ook in de ander ontdekken hoe groot en genadig onze God is, op zondag en doordeweeks, formeel en informeel. Het sluit aan bij Jezus’ opdracht aan Zijn leerlingen:

“Dit draag ik jullie op: Heb elkaar lief” (Johannes 15:17)!
En ook bij de boodschap die Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze om samen met en ook in het geloof van je broers en zussen de lengte, breedte, hoogte en diepte van Gods liefde in Jezus te ontdekken, ontvangen en ervaren (Efeziërs 3:14 21 ).
Als Kruispunt tellen we vele oefenplekken om dit verlangen in de praktijk vorm te geven, denk aan de erediensten, wijkgroep bijeenkomsten, cursussen, missionaire initiatieven, het jeugd -/jongerenwerk, interkerkelijke samenwerking, het georganiseerd maar ook het informeel samenkomen.

Het verlangen naar groeien in de onderlinge verbondenheid nemen we als uitgangspunt voor de groeikansen. Deze groeikansen hopen wij samen jullie uit te werken! Waarbij we dankbaar en waarderend mogen voortbouwen op wat God allemaal al in het Kruispunt heeft gelegd.

Gemeenteavond
Om het gemeenteproject te vervolgen zijn er 3 avonden gepland:

  • 14 juni (cluster 1: wijk 1, 2/3  en 8)
  • 15 juni (cluster 2: wijk 4, 9 en 10)
  • 23 juni (cluster 3: 5, 6, 7 en 11)

Het maximaal aantal personen per avond is nog steeds 30 (richtlijn steunpunt Kerkenwerk).
Bij verhindering is het wel mogelijk om voor een andere avond op te geven dan de avond volgens bovenstaand schema. De avonden worden in de kerkzaal gehouden en beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de thee en koffie klaar.

Het doel van de gemeenteavond is het inluiden van fase 2 van het gemeenteproject. Waarbij we vanuit de gesprekken toewerken naar het versterken en vernieuwen van de praktijk. De praktijk van de: wijkgroepen, het jeugdwerk, onze missionaire initiatieven, cursussen, kerkdiensten en communicatie. Welke concrete ideeën en kansen zie jij? En van welk onderdeel van kerk-zijn gaat jouw hart sneller kloppen?

We kunnen niet zonder jouw inbreng dus….meld je nu aan!