Welkom bij Het Kruispunt

Wij zijn een enthousiaste gemeente in Alphen die willen leven uit de bron van Gods liefde…

Welkom in de kerk!

We vinden het fijn u te kunnen uitnodigen voor een dienst in het Kruispunt. Vanwege het beperkte aantal mensen dat in de kerkzaal mag, moet u zich via de website aanmelden.

Aanmelden ochtenddienst

Meld je aan voor de dienst van 25 oktober. Er kunnen maximaal 30 personen aangemeld worden.

Kerkdienst meeluisteren

Klik hier om de dienst online mee te luisteren

RSS Dagelijks Woord

  • donderdag 22 oktober 2020 - Zacharia 7:9-10
    Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10