Welkom bij Het Kruispunt

Wij zijn een enthousiaste gemeente in Alphen die willen leven uit de bron van Gods liefde…

Welkom in de kerk!

We vinden het fijn u te kunnen uitnodigen voor een dienst in het Kruispunt. Vanwege het beperkte aantal mensen dat in de kerkzaal mag, moet u zich via de website aanmelden.

Aanmelden ochtenddienst

zondag 27 september 2020 – 9.30u.

RSS Dagelijks Woord

  • maandag 28 september 2020 - Jesaja 12:1-4
    Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde […]